Ilgalaikės programos „Vertinimas ir įsivertinimas, pažangos stebėjimas rusų kalbos pamokoje“ gerosios patirties seminaras „Vertinimas ir įsivertinimas – sėkmingos pamokos kriterijus“

Sausio 28 d. įvyko ilgalaikės programos „Vertinimas ir įsivertinimas, pažangos stebėjimas rusų kalbos pamokoje“ gerosios patirties seminaras „Vertinimas ir įsivertinimas – sėkmingos pamokos kriterijus“. Tytuvėnų gimnazijos rusų kalbos mokytoja metodininkė Angelė Ševeliovaitė ir Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos vyresn. mokytoja Audronė Pociuvienė dalinosi patirtimi. Mokytojos akcentavo, kad ugdymo sistemą būtina pritaikyti kiekvieno mokinio poreikiams, todėl ji turi  būti įvairi, įdomi.

Buvo akcentuojama, kad vertinant mokinių pasiekimus, būtina sudaryti  mokiniams galimybes atlikti įvairias užduotis (žodžiu ir raštu, individualias ir grupines, praktines ir teorines). Užduočių įvairovė sudaro galimybes visiems mokiniams atsiskleisti ir parodyti, ką jie išmoko ir suprato. Svarbu, kad mokytojas kuo greičiau pastebėtų, ko mokinys nesuprato ir nedelsiant padėtų  įveikti sunkumus.