Kelmės specialiojoje mokykloje  įvyko ilgalaikių programų mokymai

2022 m. gegužės  mėnesį Kelmės specialiojoje mokykloje  įvyko ilgalaikės programos „Mokytojo ir mokytojo padėjėjo bendradarbiavimas vykdant įtraukųjį ugdymą“ III modulio „Vidutinio intelekto sutrikimo specialiųjų poreikių mokinių ugdymo (si) ypatumai. Mokytojų padėjėjų darbo gerųjų praktikų atspindžiai kitų šalių mokyklose“ ir IV modulio „Mokytojo ir mokytojo padėjėjo bendradarbiavimas, aplinkų pritaikymas ir jų panaudojimas ugdant vaikus, turinčius įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių“ mokymai. Jame dalyvavo 23 Kelmės rajono švietimo įstaigose dirbančios mokytojo padėjėjos, teikiančios pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Mokymus vedė Kelmės specialiosios mokyklos direktorė DALIA VILIŪNIENĖ, mokytoja, vyresn. specialioji pedagogė AUŠRA PLUŠČIAUSKIENĖ, mokytoja, specialioji pedagogė metodininkė INGA ŠIMULIENĖ, mokytoja, specialioji pedagogė metodininkė AUŠRA JUODIŠIENĖ, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja ONA SAKALAUSKIENĖ.