„ANDRAGOGO KOMPETENCIJŲ LINK: KAIP PAGERINTI SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO(SI) KOKYBĘ“

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos viena iš funkcijų – neformalusis suaugusiųjų švietimas. Tačiau rajone labai trūksta šios srities kvalifikuotų specialistų – andragogų (suaugusiųjų mokytojų). Todėl 2022 metų Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkursui pateikta paraiška „Andragogo kompetencijų link: kaip pagerinti suaugusiųjų mokymo(si) kokybę“ buvo įvertinta teigiamai ir gavo savivaldybės finansavimą.

Šių metų birželio – lapkričio mėnesiais 60 val. programa „Andragogo kompetencijų link: kaip pagerinti suaugusiųjų mokymo(si) kokybę“ buvo įgyvendinta. Ji skirta asmenims, norintiems dirbti suaugusiųjų auditorijoje ir siekiantiems įgyti žinių apie suaugusiųjų amžiaus tarpsnių psichologinius ir mokymo(si) ypatumus, mokymų planavimą, mokymo programų suaugusiems rengimą bei formuoti darbo suaugusiųjų auditorijoje įgūdžius, kurie padėtų įgyti andragoginių kompetencijų, leidžiančių nuo suaugusiųjų švietėjo pozicijos „judėti“ link andragogo. Programoje dalyvavo virš 30 Kelmės bendruomenės gyventojų, mokytojų norinčių ugdyti ar įgyti andragogines kompetencijas.

Programą sudarė 3 moduliai po 20 val.:

1) Palankios mokymo(si) aplinkos suaugusiems kūrimas (psichologijos sritis), lektorė Reda Kunickienė (Raseinių švietimo pagalbos tarnybos direktorė, psichologė);

2) Mokymų suaugusiems asmenims planavimas ir priemonių rengimas (IKT sritis) lektorė Sniegina Urbutienė (Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, IT vyr.mokytoja);

3) Šiuolaikiniai neformaliojo švietimo ir darbo su suaugusiaisiais metodai ir formos (andragogikos sritis), lektoriai: Vilija Lukošūnienė (andragogė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos pirmininkė, „Epale“ ekspertų komandos narė) ir Arūnas Bėkšta (Vadybos konsultantas ir dėstytojas, suaugusiųjų švietimo ekspertas.  

Baigę programą dalyviai gebės: geriau planuoti ir organizuoti mokymus, galės savarankiškai rengti mokymo(si) programas ir metodines priemones, žinos, kaip įvertinti suaugusiojo žmogaus brandą, atpažinti besimokančiųjų intelekto tipą, mokymosi stilių bei taikyti ir parinkti konkrečiai suaugusiųjų auditorijai tinkamiausius mokymo(si) metodus, būdus ir formas – kas sudarys prielaidas gerinti suaugusiųjų mokymo(si) kokybę.