Anglų kalbos mokytojų metodinis užsiėmimas

Rugsėjo 29 d.  Kelmės rajono ugdymo įstaigų anglų kalbos mokytojai dalyvavo metodiniame pasitarime. Kelmės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė V. Norkutė pristatė VBE rezultatus, dėkojo mokytojams už  pasiektus puikius rezultatus. Šaukėnų Vl. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos mokytoja E. Krištupaitė, dalyvaujanti VBE vertinime, akcentavo, kad egzamino kalbėjimo dalies rezultatai negerėja, silpni mokinių kalbiniai įgūdžiai.

                      Būrelio pirmininkė Ieva Linkevičienė pristatė praeitų mokslo metų nuveiktus darbus ir pakvietė diskusijai, į ką šiais mokslo metais reikėtų atkreipti didesnį dėmesį. Nuspręsta pasidalinti patirtimi, kaip sekėsi nuotolinis mokymas, kokias platformas ar programas mokytojai išbandė ir galėtų rekomenduoti kolegoms.

Atsižvelgiant į švietimo prioritetus, su kuriais supažindino Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė V. Barauskienė. kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pagrindinis dėmesys bus skiriamas patyriminiam mokymui (si).