Atnaujinto ugdymo turinio komandos apskrito stalo diskusija „2022 – 2024 metų ugdymo turinio veiklos savivaldybėje planavimas“

Rugsėjo 6 d. Kelmės švietimo pagalbos tarnyboje vyko atnaujinto ugdymo turinio komandos apskrito stalo diskusija „2022 – 2024 metų ugdymo turinio veiklos savivaldybėje planavimas“ .  Komandą, kurią patvirtino Savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. A-490 „Dėl UTA įgyvendinimo koordinavimo komandos sudarymo“, atstovauja Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto pirmininkė Emilija Kvietkuvienė, Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja J. Zaleckienė ir specialistė Z. Barakauskienė, švietimo pagalbos tarnybos, ugdymo įstaigų vadovai, direktorių pavaduotojai ir mokytojai. Komandos nariai svarstė, kokios priemonės ir veiklos geriausiai padėtų įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, siekiant kiekvieno mokinio pažangos.

Diskutuota ne tik apie atnaujinto turinio įgyvendinimą, bet ir kitais vadovams ir mokytojams rūpimais klausimais.