Dalykinis ugdymo įstaigų socialinių pedagogų ir institucijų pasitarimas

Siekis sukurti vaikams saugią aplinką bei užtikrinti jų interesus – ne tik specialistų, dirbančių vaiko teisių apsaugos srityje, bet ir bendradarbiaujančių institucijų bendros darbo veiklos prioritetai.

Kelmės rajono savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, policijos pareigūnė, Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistė, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė  bei ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai rugsėjo 21 dieną vykusiame susitikime kalbėjo apie  tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą ir su juo susijusius iššūkius: skirtingais tikslais, vertinimo metodais, lūkesčiais, požiūriais, prioritetais, profesine kalba ir pan.

Nepaisant to, svarbiausia, kad, siekiant vaiko gerovės, būtų remiamasi partnerystės principais: abipusiu pasitikėjimu, lygiateisiškumu, savalaikiu dialogu bei intensyviu bendradarbiavimu.

Susitikimo dalyviai ne tik diskutavo tarpusavyje aktualiais klausimai, bet ir dalijosi realiais pavyzdžiais iš savo darbo patirties.

Manome, kad išgirsta vertinga informacija leis siekti efektyvesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo dėl vaiko gerovės. Kelmės rajono ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė DALIA ORLAKIENĖ