Dorinio ugdymo mokytojai rinkosi į bendrą susitikimą, kad pasidalintų gerąja darbo patirtimi

Raseinių ir Kelmės rajonų dorinio ugdymo mokytojai rinkosi į bendrą susitikimą Zoom’o platformoje, kad pasidalintų gerąja darbo patirtimi ir aptartų aktualius mokymo klausimus, kylančius nuotolinio mokymo metu. Kelmiškės mokytojos – tikybos mokytoja metodininkė Regina Vaičiulienė ir etikos mokytoja metodininkė Vilma Vipartienė –  skaitė pranešimus „Erdvė, kurioje gimsta iššūkiai“,  „Kas yra etika. Etikos reikšmė šiuolaikiniame pasaulyje“, o Raseinių raj. vyresn. etikos mokytojas Egidijus Kučinskis skaitė pranešimą “Svarbiausi etikos klausimai”, tikybos mokytoja Edita Baltrušaitienė pristatė netradicinį tikybos kabinetą  ,,Netradicinės aplinkos tikybos pamokose”, o Birutė Budrienė dalinosi pastebėjimais apie darbą su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais tikybos pamokose.