Asmens duomenų apsauga

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos duomenų apsaugos pareigūnė: Vida Barauskienė, švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, el. p. vida.barauskiene@kelmespt.lt, 8 427 51913, 8 698 08629.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2020

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2020

Klientų asmens duomenų tvarkymo taisyklės