„ERASMUS +“

„ERASMUS +“ KA122 mobilumas Italijoje

Įgyvendinant Erasmus+ KA122 projektą „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas, siekiant vienišų vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties stiprinimo“, mes, šešios Kelmės švietimo pagalbos tarnybos darbuotojos, gegužės 22-29 d. stebėjome veiklas su pagyvenusiais žmonėmis Turine (Italija). Šio projekto tikslas – tobulinti suaugusiųjų švietėjų specifinę kvalifikaciją, stiprinant žinių, gebėjimų, įgūdžių pritaikymą, siekiant skatinti vienišų, vyresnio amžiaus žmonių socialinę įtrauktį, plėtojant Trečiojo amžiaus universiteto veiklas. Tokia patirtis ypač vertinga, nes pastebimas didelis visuomenės senėjimas, tad kiekvienas suaugusiųjų švietėjas turi prisidėti prie vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties.

Turinas – ketvirtas pagal dydį Italijos miestas, po Romos, Milano ir Neapolio, įsikūręs šiaurinėje Italijos dalyje Pjemonto regione. Tai pirmoji Italijos sostinė, miestas, kuriame susitinka istorija, kultūra, inovacijos ir verslas. Nors trumpos išvykos metu pamatėme tik nedidelę Turino dalį, grožėjomės šio pramonės ir kultūros centro architektūra, žaliaisiais parkais, „sodais“ ant pastatų stogų, didingomis bažnyčiomis, pavėsį teikiančiomis galerijomis prie pagrindinių gatvių, margaspalve geranoriška miesto bendruomene. Italija vis dar neatsipalaidavo po pandemijos apribojimų. Kaukės arba respiratoriai privalomi visuomeniniame transporte bei ugdymo įstaigose, tačiau muziejuose, parduotuvėse bei bažnyčiose absoliuti dauguma žmonių juos naudoja, nors tai ir nėra privaloma.

Pirmąją kelionės dieną mobilumo projekto dalyvius priėmė „HumaCapiAct“ – tarptautinė Italijos organizacija, dirbanti inovacijų, švietimo ir mokymo srityse Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse programose. Viena iš pirmaujančių šios srities organizacijų Italijoje veikia pagal Europos Sąjungos finansuojamas programas. „HumaCapiAct“ organizuoja profesinio mokymo ir kitų švietimo ekspertų bei darbuotojų mokymus, susitikimus, vizitus, diskusijas tarptautinio švietimo bendradarbiavimo, naujoviškų metodikų  palyginimo, švietimo ir mokymo,  orientavimo, IRT mokymosi, mokymosi rezultatų patvirtinimo ir vertinimo, neformalaus suaugusiųjų mokymo srityse. Organizacijai vadovauja lietuvaitė Viktorija Vežbavičiūtė, o joje dirba įvairių tautybių atstovai, yra ir daugiau lietuvių. Todėl daugelis mobilumo programų dalyvių iš įvairių šalių gauna informaciją gimtąja kalba.

Turino provincijos asociacijoje AUSTER mus priėmė jos prezidentas Elio Canavesio. Susipažinome su asociacija, jos struktūra ir veikla, teikiant paslaugas pagyvenusiems žmonėms bei padedant jiems išlaikyti socialinį aktyvumą. Organizacija įgyvendina projektą „Aš nesu senas. Pagyvenę, aktyvūs piliečiai“, kuriuo siekiama senyvo amžiaus gyventojams pasiūlyti naujas ir labiau struktūrizuotas organizavimo ir aktyvaus dalyvavimo galimybes. Organizacija vadovaujasi pagrindiniais principais:kartų bendravimas (pagyvenusio asmens veikla skirtingo amžiaus žmonėms atviroje aplinkoje ir kontekste);įgūdžių tobulinimas (pripažįstama pagyvenusių žmonių įgūdžių, patirties ir žinių vertė); ekonominis prieinamumas bendrai ir kultūrinei veiklai (nedidelės finansinės intervencijos, palengvinančios mažas pajamas gaunančių vyresnio amžiaus žmonių prieigą prie kultūrinės, bendruomeninės ir sportinės veiklos).

Antrąją išvykos dieną apsilankėme BIBLIOTECA NAZIONALE: susipažinome su jos istorija, veikla ir projektais. Biblioteka išsiskiria savo senovinės literatūros lobiais, su kuriais gali susipažinti ir studentai, ir profesoriai emeritai. Universiteto bibliotekos gali konsultuotis ir skolinti tomus Universiteto studentams, mokslininkams ir profesoriams. Kai kuriais atvejais paslaugomis gali naudotis ir žmonės iš kitų universitetų ir tyrimų centrų. Bibliotekos istorija (gaisrų ir kitokių negandų atvejai) lėmė, kad didelis dėmesys skiriamas nukentėjusių senųjų knygų restauravimui. Kažkur šioje bibliotekoje yra paslėptų ir senųjų raštų lietuvių kalba.

Aplankėme Palazzo Barolo istorinius Italijos rūmus, kuriuose gidais dirba senjorai. Palazzo Barolo yra ne tik vieta, nuo kurios prasidėjo Opera Pia Barolo, bet ir vienas reikšmingiausių ir geriausiai išlikusių visuomenei atvirų Baroko laikotarpio didikų rezidencijų pavyzdžių. Mus pasitiko senjora gidė Maria, kuri savanoriauja šiame muziejuje nuo 2010 metų. Maria aprodė Barolo rūmus ir išsamiai pristatė jų istoriją bei menines vertybes. Mus sužavėjo senjoros erudicija ir malonus bendravimas. Šiuose rūmuose pasikeisdami gidais dirba tik senjorai savanoriai. Dėl savanorių įsipareigojimo pastatas yra atviras visuomenei. Jame dažnai rengiamos parodos ir meniniai renginiai.

Trečiąją dieną apsilankėme Turino Trečiojo amžiaus universitete (UNITRE Torino – Universita dalla Terza Eta). Susipažinome su jo veikla ir mokymo kursais, skirtais suaugusiems besimokantiems nuo 65 metų. Mus šiltai priėmė direktorė Lucia Cellino ir du direktorių tarybos nariai. Jie papasakojo apie universiteto veiklą, kurioje dominuoja savanorystė. Šiuo metu universitete vyksta 165 kursai senjorams, nors prieš pandemiją jų buvo net 200. Teko apsilankyti anglų ir vokiečių kalbų užsiėmimuose, kuriuose tiek studentai, tiek ir dėstytojai yra vyresnio amžiaus. Pokalbio pabaigoje apsikeitėme kontaktais ir išreiškėme norą susitikti dar kartą, galbūt Kelmėje.

Priešpaskutinę kelionės dieną aplankėme CIOFS-FP Piemonte profesinio mokymo centrą, kuris yra ne pelno siekianti nacionalinės svarbos asociacija. Jis rūpinasi įvairaus amžiaus žmonių profesine karjera, padeda ją planuoti, vykdyti ir keisti įvairių poreikių žmonėms: jaunimui, neįgaliesiems, migrantams, priešpensijinio amžiaus žmonėms. Taip pat centras padeda įstaigoms ir įdarbinančioms organizacijoms prisiderinti prie ateinančio darbuotojo, kai kuriais atvejais asistuoja darbinio mokymo procese (pavyzdžiui, kai įdarbinamas neįgalus asmuo).

Per penkias išvykos dienas įvykdėme projekto „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas, siekiant vienišų vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties stiprinimo“ mobilumo dalį ir gavome sertifikatus. Dėkojame HumaCapiAct direktorei Viktorijai Vežbavičiūtei už šiltą priėmimą ir pagalbą, vykdant projektą. Rudenį laukia kitos projekto veiklos, kuriomis sieksime suteikti apčiuopiamos naudos  Kelmės rajono senjorams.