Erasmus+ pristatymas Tau studentams

Šių metų balandžio 7 dieną Kelmės švietimo pagalbos tarnyboje vyko projekto  „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas, siekiant vienišų vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties stiprinimo“ pristatymas TAU studentams.

Projekto tikslas – tobulinti suaugusiųjų švietėjų specifinę kvalifikaciją, stiprinant žinių, gebėjimų, įgūdžių pritaikymą, siekiant skatinti vienišų, vyresnio amžiaus žmonių socialinę įtrauktį plėtojant Trečiojo amžiaus universiteto veiklas.

Projekto pristatymo metu buvo aptartas veiksmų planas, projekto vykdymo eiga bei siekiamas galutinis tikslas.