Kelmės rajono dorinio (tikybos, etikos) mokytojų metodinė diena


Renginio detalės

  • Date:

Kelmės rajono dorinio (tikybos, etikos) mokytojų metodinė diena:

1.        „Veiksniai, skatinantys ir slopinantys mokytojų kūrybiškumą“. (Pranešėja  tikybos vyr. mokytoja J. Seselskienė)

2.       „UTA dorinio ugdymo pamokose: kaip planuoti pamoką?“ (Pranešėja tikybos mokytoja metodininkė N. Partauskienė)

3.       „Senojo ir Naujojo Testamento takais. Pamokos planas pagal UTA“. (Pranešėjos: tikybos mokytoja metodininkė R. Vaičiulienė, etikos mokytoja D. Griškevičienė).

Kovo 29 d.

14.00 val.

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba

Organizatorė

NIJOLĖ PARTAUSKIENĖ,

Kelmės rajono dorinio (tikybos,

etikos) metodinio būrelio

pirmininkė

Dorinio (tikybos, etikos) mokytojai Išduodama dalyvio pažyma

Išankstinė registracija 

www.semiplius.lt