Events: 23rd lapkričio 2023

Ilgalaikės programos „Mokinių ugdymas karjerai: nuo teorijos iki praktikos“ I modulio gerosios patirtis seminaras „Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių konsultavimas: iššūkiai, lūkesčiai ir galimybės“ Trukmė: 6 […]