Events: 19th vasario 2024

Kelmės rajono dailės mokytojų metodinis pasitarimas dailės olimpiados organizavimas;  kt. klausimai Vasario 19 d. 11.00 val. Nuotolinis Organizatorė: Vida Barauskienė                    Švietimo pagalbos tranybos metodininkė Kelmės […]