Gamtos mokslų mokytojų susitikimas Šaukėnų Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje

Vykdydami ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Gamtos mokslų mokytojų kompetencijų plėtojimas atnaujinamų Bendrųjų programų kontekste“ gamtos mokslų mokytojai 2023 m. balandžio 14 d. organizavo metodinę dieną „STEAM ugdymas – patarimai ir idėjos“ Šaukėnų Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje, kurios metu biologijos mokytoja metodininkė Virginija Valančiauskienė dalinosi gerąja patirtimi, kaip  pasinaudoti laboratorijos teikiamomis galimybėmis organizuojant ir planuojant praktines gamtos mokslų pamokų veiklas.