Geografijos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas

Vasario 4 d. į metodinio būrelio užsiėmimą rinkosi rajono geografijos mokytojai. Metodinio būrelio pirmininkė, Tytuvėnų gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė Rosita Marcinkienė, mokytojus supažindino su atnaujinta geografijos programa, akcentavo, kas programoje keičiasi, kaip reikės su dirbti.

Aptarę  atnaujintos geografijos programos struktūrą, mokinių pasiekimų vertinimo nuostatas, pasiekimų vertinimo lygius ir kompetencijas,  mokytojai diskutavo apie nuotolinio mokymo (-si) sėkmes ir nesėkmes. J. Graičiūno gimnazijos geografijos mokytojas metodininkas E. Jafimovas kalbėjo, kad  žvelgiant į susidariusią situaciją globaliai, pasaulinės pandemijos kontekste, šios aplinkybės  davė daug patirties. Tačiau nuotolinis mokymas efektyvus gali būti tik trumpą laiką… Todėl, kad labai sunku sudominti ir motyvuoti mokinius, įtikinti tėvus, kad vaikus reikia stebėti, domėtis jų daroma ar nedaroma pažanga. Taip pat buvo pastebėta, kad kalbėti apie vertinimo objektyvumą – neįmanoma.

Užsiėmimo metu mokytojai dalinosi patirtimi, kokias mokymosi platformas naudoja, kaip mokinius vertina. Pastebėta, kad daug metodinės pagalbos mokytojai sulaukia iš Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos.