Gerosios darbo patirties sklaida Biržuose

Š. m. birželio 8 d. Biržų Švietimo pagalbos tarnyba organizavo savo rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui ir skyrių vedėjų metodinę dieną, į kurią buvo kviečiami ir aplinkinių rajonų vadovai pasidalinti gerąja darbo patirtimi.

Kelmės rajoną atstovavo „Kražantės“ progimnazijos ir Pakražančio gimnazijos direktorių pavaduotojai ugdymui.

Regina Dovidaitienė ir Jurgita Seselskienė pristatė, kaip yra bendradarbiaujama su tėvais „Kražantės“ progimnazijoje „Gerosios patirties sklaida: bendradarbiavimas su tėvais“.

Vita Milkintaitė pasidalino mintimis apie mokinių rengiamus projektus Kelmės rajono Pakražančio gimnazijoje „Asmeninis projektas – bendradarbiavimu pagrįsta mokymo(si) forma bendrųjų kompetencijų ugdymui“.