Gerosios darbo patirties sklaida Vilkaviškyje

Š. m. birželio 14 d. Kelmės švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai susitiko su Vilkaviškio tokios pat įstaigos direktore Asta Grinevičiene aptarti institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijas.

Direktorė papasakojo, kaip jie savo įstaigą už 2020 metus jau bandė įsivertinti pagal naujuosius nurodymus. Įsivertinimo tikslas – tobulinti institucijos veiklas pagal įvairius objektyviai pamatuotus ir analizuotus faktus, atliepiant švietimo politikos, paslaugų gavėjų ir pačios organizacijos lūkesčius. Įsivertinimo uždaviniai: a) nustatyti koreguotinas / tobulintinas institucijos veiklas; b) parengti jų tobulinimo planą; c) įgyvendinti planą; d) patikrinti / atlikti pakartotinį dalinį arba visą įsivertinimą, kad būtų pamatuotas pokytis.

Kiekviena tokio pobūdžio institucija turės susikurti savo veiklos kokybės įsivertinimo aprašą. O kadangi Kelmės švietimo pagalbos tarnyba veikia tik nuo 2020 metų rugsėjo 1 d., todėl ir buvo pasitelkta Vilkaviškio patirtis.

Susitikimo dalyviai aptarė daugelį įsivertinimo kriterijų ir juos iliustruojančius aprašus, pasidalino mintimis apie kvalifikacijos tobulinimą įstaigose ir apsikeitė maloniais kvietimais atvykti į svečius.

Direktoriaus pavaduotoja D. Razminienė dėkojo direktorei A. Grinevičienei už pagalbą – pasiaiškinimą – savo  supratimo išsigryninimą.