I modulis „Autizmo spektro sutrikimai: vaikų raidos ypatumai“

Balandžio 21 d. Kelmės švietimo pagalbos tarnybos direktorė LAURA ŠUMSKIENĖ, specialioji pedagogė metodininkė LIUDA BARTKUVIENĖ, vyresnioji specialioji pedagogė LINA MAŽEIKIENĖ ir vyresnioji socialinė pedagogė metodininkė JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ pagal parengtą 40 val. ilgalaikę programą „Autizmo spektro sutrikimų (ASS) turinčių mokinių ugdymas: nuo teorijos iki praktikos“ vedė nuotolinius mokymus mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.