II modulis „Vaikų, turinčių negalių, sutrikimų ir mokymosi sunkumų, psichinės ir socialinės raidos ypatumai“

2022 m. balandžio 22 d. Kelmės švietimo pagalbos tarnyboje įvyko ilgalaikės programos „Mokytojo ir mokytojo padėjėjo bendradarbiavimas vykdant įtraukųjį ugdymą“ II modulio „Vaikų, turinčių negalių, sutrikimų ir mokymosi sunkumų, psichinės ir socialinės raidos ypatumai“ seminaras. Jame dalyvavo 23 Kelmės rajono švietimo įstaigose dirbančios mokytojo padėjėjos, teikiančios pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Specialioji pedagogė metodininkė J. Meškauskienė kalbėjo, kaip keičiamas autizmo spektro sutrikimą turinčio mokinio elgesys,  pristatė būdus ir strategijas, padedančias susitvarkyti su vaikų elgesiu bei sėkmingai mokytis individualių užsiėmimų metu ir/ar klasėje. Specialioji pedagogė L. Grigalaitė mokymų dalyviams kalbėjo apie autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų sensorikos ypatumus, kaip juos atpažinti ir kokias strategijas taikyti ugdymo proceso metu. Dalinosi patirtimi apie aplinkos ir ugdymo vizualizavimą, struktūravimą. Pristatė stuktūravimui naudojamas priemones. Pateikė aplinkų ir ugdymo struktūravimo pavyzdžių iš Lietuvos ir užsienio šalių mokyklų. Kartu su socialine pedagoge JolantaMeškauskiene atsakinėjo į mokymų dalyvėms iškilusius klausimus.