II modulis „Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymo strategijos ir jų parinkimas“

Balandžio 29 d. Kelmės švietimo pagalbos tarnybos specialistės pagal parengtą 40 val. ilgalaikę kvalifikacijos programą „Autizmo spektro sutrikimų (ASS) turinčių mokinių ugdymas: nuo teorijos iki praktikos“ vedė II modulio „Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikųugdymo strategijos ir jų parinkimas“ nuotolinius mokymus mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. Mokymų metu vyresnioji socialinė pedagogė metodininkė JOLANTA MEŠKAUSKIENĖ skaitė pranešimą „Elgesio keitimo metodai“, specialioji pedagogė metodininkė LIUDA BARTKUVIENĖ skaitė pranešimą „Vaikų, turinčių ASS, verbalinė komunikacija ir gebėjimų komunikuoti ugdymas“ ir vyresnioji specialioji pedagogė LINA MAŽEIKIENĖ skaitė pranešimą „Vaikų, turinčių ASS, kalbos raida. Neverbalinė komunikacija“.