Ilgalaikės programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų informacinių technologijų kompetencijų tobulinimas“

I modulis

Gruodžio 21 d. Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai jungėsi į ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų informacinių technologijų kompetencijų tobulinimas“ I modulį – Nuotoliniam ugdymui tinkamos šiuolaikinės techninės priemonės, programos, informacinių technologijų įrankiai ir ištekliai., kuris vyko virtualioje aplinkoje. Mokymus vedė JŪRATĖ BIMBIENĖ ir REDA MAČIŪNĖ Kelmės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ mokytojos, dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą.