Ilgalaikės programos „Nuotolinio ugdymo patirtys tobulinančios fizinio ugdymo mokytojų bendrąsias, dalykines kompetencijas.“

I modulio

Eksperto geroji patirtis „Nuotolinio ugdymo patirtis dirbant Microsoft Teams platformoje“ ir ,,Atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projekto pristatymas“

Kelmės rajono fizinio ugdymo pedagogai rinkosi į ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Nuotolinio ugdymo patirtys tobulinančios fizinio ugdymo mokytojų bendrąsias, dalykines kompetencijas.“ I modulį – Eksperto geroji patirtis „Nuotolinio ugdymo patirtis dirbant Microsoft Teams platformoje“ ir ,,Atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projekto pristatymas“, kuris vyko virtualioje aplinkoje.  Susitikimą vedė ir savo gerąja patirtimi dalinosi Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytojas ekspertas JUOZAS SAVICKAS.