Ilgalaikės programos „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas. Gerosios patirties sklaida“

I modulis – ,,Komandinio darbo sėkmė socialinio pedagogo veikloje“

Kelmės rajono ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai besibaigiant 2021 – 2022 mokslo metams, pakviesti kolegių – Kelmės „Kražantės“ progimnazijos socialinės pedagogės Astos Trijonienės ir  Kelmės švietimo pagalbos tarnybos socialinės pedagogės metodininkės Jolantos Meškauskienės, dalyvavo ilgalaikės programos „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas. Gerosios patirties sklaida“ I modulyje ,,Komandinio darbo sėkmė socialinio pedagogo veikloje“.

Šis susitikimas grindžiamas tuo, kad vaikams grįžus į mokyklą po nuotolinio mokymosi, stebima pablogėjusi mokymosi motyvacija, susilpnėję socialiniai emociniai įgūdžiai: pagarba sau ir kitiems, gebėjimas valdyti pokyčius, komandinio darbo įgūdžiai ir kt.

Socialinis pedagogas ugdymo įstaigoje įneša unikalių žinių ir įgūdžių siekiant tenkinti mokyklos bei mokinių poreikius, formuojant pozityvų mikroklimatą: suteikia pagalbą, kelia mokinių savivertę, padeda įveikti sunkumus bei problemas, padeda palaikyti glaudesnį bendradarbiavimo ryšį tarp mokyklos, mokinių ir jų tėvų.

Siekdamas pokyčių socialinis pedagogas nuolat mokosi, semiasi žinių, dalijasi patirtimi.

Šios ilgalaikės programos, kurios I – ąjį modulį išklausėme, tikslas – supažindinti su emocinio intelekto sąvoka, teorijomis, pristatyti ir sudaryti galimybę praktiškai išmėginti įvairius socialinių emocinių kompetencijų ugdymo metodus. Programos trukmė – 40 valandų, iš kurių 24 skirtos teoriniams ir praktiniams užsiėmimams ir 16 valandų savarankiškam darbui.

I modulio užsiėmimas vyko kontakto būdu. Tai leido maksimaliai pajusti jau susiformavusios komandos bruožus.

Gerą komandą sudaro žmonės, kurie įvairiais būdais prisideda prie atliekamo darbo; taip pasiekiama geriausių rezultatų. Komanda nuveikia daugiau, negu atskiri jos nariai.

Gera komanda veikia taip, kad būtų išlaikyta pusiausvyra tarp užduoties („ką“) bei vykdymo proceso („kaip“).

Geroje komandoje sukuriama paramos atmosfera, kur žmonės turi gerą galimybę pasakyti, ką jie iš tiesų mano, brandinti vienas kito idėjas ir imtis atsakomybės už susitartą veiksmų eigą, net jeigu buvo skirtingų nuomonių.

Gera komanda mokosi iš patirties, tiek iš pasiekimų, tiek iš nesėkmių, apžvelgdama savo darbo procesus ir taip nuolatos juos tobulindama.

Gera komanda ne tik dirba, bet ir žaidžia, t.y. jos nariai ne tik siekia aukštų tikslų, bet ir patiria malonumą tai darydami.

Susitikime pakartoję šias pamokas, jas savarankiškai atliksime savo ugdymo įstaigose ir rudenį, spalio mėnesį, rinksimės refleksijai. 

Už nuotraukas, kuriose atskleistos susitikimo akimirkos, dėkojame Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodininkei Editai Dzvankauskienei.

Kelmės rajono ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė,
Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė
Dalia Orlakienė