Ilgalaikės programos ,,Mokinių pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas muzikos pamokoje“

III modulis – Rezultatų pristatymas/aptarimas. Refleksija.

Kelmės rajono muzikinio ugdymo mokytojai rinkosi į ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Mokinių pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas muzikos pamokoje“ III modulį – Rezultatų pristatymas/aptarimas. Refleksija., kuris vyko virtualioje aplinkoje. Susitikimo metu kiekvienas mokytojas pristatė savo pamokoje taikomus vertinimo ir įsivertinimo metodus. Dalinosi savo patirtimi bei įžvalgomis.