Karjeros ugdymas

Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur 
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Karjeros specialistai Kelmėje

Kelmės rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama projektą „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ (Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001), ugdymo karjerai funkciją perdavė Kelmės švietimo pagalbos tarnybai, kurioje nuo spalio mėnesio vidurio įdarbinti 4 pedagogai (karjeros specialisto pareigos). Funkcijai vykdyti skirta 2,8 etato. Karjeros specialistams priskirtos tam tikros ugdymo įstaigos. Lapkričio – gruodžio mėnesiais karjeros specialistai organizavo: klasės valandėles (40 – 579 mok.), integruotas pamokas (19 – 272 mok.), pamokas (20 – 349 mok.), grupines konsultacijas (31 – 372 mok.),  individualias konsultacijas (46 – 48 mok.), veiklinimą (ekskursijos, išvykos) (10 – 184 mok.) ir renginius (kontaktiniai, nuotoliniai) (9 – 239 mok.). Kaip matyti iš duomenų – populiariausios veiklos: klasės valandėlės ir grupinės konsultacijos.

Darbo rinkos kaita, sparti mokslo ir technologijų pažanga, reikalauja naujų kompetencijų ugdymo, kelia iššūkius kiekvienam žmogui atsižvelgti į karjeros pokyčius, identifikuoti naujas galimybes bei priimti svarbius sprendimus dar mokantis bendrojo ugdymo institucijoje.

Parengė tarnybos direktorės pavaduotoja D. Razminienė

Birželio 7 d. Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje vyko netradicinio ugdymo

Skaityti daugiau »

Gegužės 29d. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos šeštos klasės mokiniai lankėsi 

Skaityti daugiau »

Balandžio 26 dieną „Kražantės“ progimnazijoje vyko Karjeros diena. Mokiniai susitiko

Skaityti daugiau »