Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba: bendradarbiavimo galimybės ir gerosios patirties sklaida

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba turi nemažai socialinių partnerių. Su vienais bendradarbiaujama organizuojant renginius, konsultuojamasi įvairiais klausimais, su kitais – vykdomos projektinės ir kitos veiklos.

Šių metų birželio 22 d. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai ir specialistai vyko į Kėdainių rajono švietimo pagalbos tarnybos organizuotą metodinę dieną „Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba: bendradarbiavimo galimybės ir gerosios patirties sklaida“.  Apskrito stalo diskusijoje prie kavos puodelio dalyvavo abiejų tarnybų specialistai, metodininkai ir Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė D. Stonienė. Buvo pasidžiaugta tarnybų puikiomis idėjomis, gerais darbais ir projektine veikla, aptartos kylančios problemos, išsakytos mintys apie pedagogų kompetencijų tobulinimo ir ugdymo įstaigų įsivertinimo darną ir ilgalaikes programas bei pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

Bendradarbiavimas – tai svarbus gebėjimas, atveriantis galimybes efektyviai siekti savo tikslų, mokytis iš kitų, nepasimesti sudėtingose situacijose, mokytis lyderystės ir iniciatyvos, įgyvendinant įvairius sumanymus, kurie lemia sėkmę tiek profesinėje, tiek asmeninėje srityje. Baigiantis dienai darbuotojai aplankė unikalųjį senamiestį Lietuvos širdyje – šešių tautų ir konfesijų miestą.