Kelmės r. ugdymo įstaigų geografijos mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas

Rugsėjo 24 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko pirmasis rajono geografų susitikimas.  Metodinio būrelio pirmininkė R. Marcinkienė  pristatė VB egzamino rezultatus. J. Graičiūno gimnazijos mokytojas E. Jafimovas, dalyvavęs egzamino darbų vertinimo komisijoje, aptarė pagrindines mokinių daromas klaidas.

Būrelio nariai aptarė nuotolinio mokymo problemas, pasidalino patirtimi, kaip lengviau organizuoti ugdymą, kad išvengti didelio krūvio tiek mokiniams tiek mokytojams.

Pasitarimo metu pristatyti šių mokslo metų prioritetai. Vadovaujantis jais nuspręsta rašyti ilgąją programą, kurioje didžiausias dėmesys būtų skiriamas patyriminiam mokymui. Programos galutinis rezultatas – mokytojų parengti pamokų planai, kurie bus išleisti atskiru leidiniu kaip metodinė priemonė.