Kelmės rajono dorinio (tikybos ir etikos) ugdymo mokytojų

Sausio 12 dieną Kelmės rajono dorinio (tikybos ir etikos) ugdymo mokytojų metodinio būrelio nariai susitiko Zoom’o platformoje, kad pasidalintų gerąja patirtimi, vedant pamokas nuotoliniu būdu. Buvo aptartas atnaujintų bendrųjų programų pamokų planavimas. Kalbėta dėl susitikimo su Raseinių r. dorinio ugdymo mokytojais. Metodinio būrelio pirmininkė Nijolė Partauskienė pristatė LearningApps programėlę.