Kelmės rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų nuotolinis metodinis būrelio užsiėmimas

Sausio 7 dieną Kelmės rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio nariai susitiko Zoom’o platformoje, kad pasidalintų gerąja patirtimi, dirbant nuotolinį darbą su specialiųjų poreikių vaikais. Buvo pristatyti mokymo metodai taikomi matematikos pamokose ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių. Taipogi, nuotolinio susitikimo metu, pedagogai rengė pagalbos vaikui planą.