KELMĖS RAJONO MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO „PAMOKA KITAIP – EKSPERIMENTO GALIA“ APDOVANOJIMŲ ŠVENTĖ

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 2021 m. sausio – birželio mėnesiais organizavo Kelmės rajono mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų konkursą „Pamoka kitaip – eksperimento galia“, kurio tikslas  – skatinti Kelmės rajono mokytojų kūrybiškumą nuotoliniu būdu plėtojant mokinių gebėjimus ir įgūdžius suprasti gamtos mokslus patiriant tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą.

Konkurse „Pamoka kitaip – eksperimento galia“, dalyvavo 12 mokytojų iš 4 rajono ugdymo įstaigų:  „Ąžuoliuko“ ir „Kūlverstuko“ l./d., Jono Graičiūno gimnazijos ir  Specialiosios mokyklos. Sulaukta 8 metodinių priemonių.

Tyriminės veiklos – eksperimento nugalėtojais tapo:

I  vieta

„Putų polistirenas“, autorių grupė: Laima Račkauskienė, vyresnioji mokytoja, Elena Uleckienė, vyresnioji mokytoja, Gilija Gajauskienė, specialioji pedagogė ir logopedė metodininkė, Kelmės „Kūlverstuko” l./d.

II vieta

„Eksperimentai, bandymai, tyrimai su kiaušiniais“, Jūratė Bimbienė, Kelmės „Ąžuoliuko“ l./d. priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

III vieta

„Tekėk, vandenėli!”, autorių grupė: Rūta Petravičienė, Žydrūnė Šimkuvienė, ir Lina Mažeikienė – Kelmės specialiosios mokyklos vyresniosios pagalbos mokiniui specialistės

Birželio 23 d. 11.00 val. į Kelmės švietimo pagalbos tarnybą rinkosi konkurso nominantės. Prizininkus sveikino rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Irena Janušienė ir vyriausioji specialistė Rima Rimdeikienė, padėkas už dalyvavimą teikė Tarnybos direktorė Laura Šumskienė

Sveikinimo kūrinį nominantams dovanojo Kelmės A. Lipeikos menų mokyklos mokinė, vadovaujama Vaivos Bukantienės 

Gera matyti žmones ne tik dirbančius sau, bet ir galinčius pasidalinti turimomis žiniomis.

Būkit ir toliau savo ugdymo įstaigų vedliais į priekį, sėkmingos pamokos link…

Švietimo pagalbos tarnybos direktorės pavaduotoja D. Razminienė