KELMĖS RAJONO MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ METODINIŲ DARBŲ KONKURSO „NUOTOLINIO MOKYMOSI SPALVOS IR ATSPALVIAI“ APDOVANOJIMŲ ŠVENTĖ

Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius kartu su Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 2020 m. gruodžio – 2021 m. balandžio mėnesiais organizavo Kelmės rajono mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų  ir administracijos darbuotojų  metodinių darbų konkursą „Nuotolinio mokymosi spalvos ir atspalviai“, kurio tikslas  – skatinti rajono pedagoginės bendruomenės kūrybinio potencialo atsiskleidimą ir dalijimąsi gerąja nuotolinio darbo patirtimi, siekiant  švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Konkurse dalyvavo 24 mokytojai iš 12 rajono ugdymo įstaigų:  „Ąžuoliuko“ ir „Kūlverstuko“ l./d., Užvenčio Šatrijos Raganos, Jono Graičiūno,  Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio,  Tytuvėnų gimnazijų, Specialiosios mokyklos, „Kražantės“ progimnazijos, Elvyravos ir Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinių mokyklų, Švietimo pagalbos tarnybos ir Šedbarų pradinės mokyklos – daugiafunkcio centro.

„Nuotolinio mokymosi spalvos ir atspalviai“ sulaukė 48 nuotolinio ugdymo metodinių priemonių, kurios pagal dalykus pasiskirstė sekančiai: priešmokyklinis ir pradinis ugdymas 10, informacinės technologijos ir matematika – po 1, anglų kalba – 5, socialinė pedagogika – 2, specialioji pedagogika – 10 + 1 jungtinis darbas,  lietuvių kalba – 7 darbai, dailė – 6, istorija – 5 priemonės.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta konkurso vertinimo komisija labai atidžiai peržiūrėjo kiekvieną priemonę, daug ginčijosi ir diskutavo dėl priemonių, kurios, pagal konkurso nuostatus, privalėjo būti: inovatyvios, kūrybiškos, originalios ir atitinkančios nuotolinio ugdymo proceso savitumą. Puikių darbų buvo tikrai nemažai, todėl komisija vienbalsiai nutarė skirti prizines vietas dviem pedagogams:

I  vieta

„Laikrodžiai ir muzika“ (pamoka 4 kl.). Rita Paltarokienė, Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos – daugiafunkcio centro muzikos mokytoja

„Per mokslo kalnus“ (savaitės veiklos planas pagal temą). Jūratė Bimbienė, Kelmės „Ąžuoliuko“ l./d. priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

II vieta

„Kas skrenda ant šluotos?“ (4-5 metų vaikų pažinimo kompetencijos lavinimas). Gilija Gajauskienė, Kelmės „Kūlverstuko“ l./d. specialioji pedagogė ir logopedė metodininkė

„Tekstinio dokumento maketavimas“ (vaizdo pamokų ciklas 11 klasei (11 temų). Ilijana Petrauskienė, Jono Graičiūno gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė

III vieta

,,Kaip iš mažos sėklos užsiauginti didelį daigą“ (patyriminė veikla pažintinės, komunikacinės, orientacinės kompetencijos ugdymui). Onutė Sakalauskienė, Kelmės specialiosios mokyklos vyresnioji specialioji  pedagogė

„Pamoka – ekskursija“ (vaizdo pamoka, pritaikant asmeninę patirtį). Vaida Karabienė, Jono Graičiūno gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja

Komisijos nuomone, reikėjo skirti ir keturias nominacijas už kūrybiškumą, pritaikant priemonę nuotolinio ugdymo procesui:

Mandagumo abėcėlė/Mandagumo žodžiai“. Dalia Orlakienė, Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė

„Daržo lysvė“. Aušra Juodišienė, Kelmės specialiosios mokyklos vyresnioji  pagalbos mokiniui specialistė

„Vienarūšių sakinio dalių skyryba“. Alma Paulauskienė, Kelmės „Kražantės“ progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

„IKT  panaudojimas pradinėse klasėse“. Hilda Laima Markulė, Kelmės „Kražantės“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

Metodinių priemonių konkursas „Nuotolinio mokymosi spalvos ir atspalviai“ stoja į finišo tiesiąją. Gegužės 11 d. Kelmės dvaro amfiteatre įvyko apdovanojimų šventė, kurią vedė Švietimo pagalbos tarnybos direktorės pavaduotoja D. Razminienė. Sveikinimo mini koncertą nominantams dovanojo Kelmės A. Lipeikos menų mokyklos mokiniai, vadovaujami V. Bukantienės, A. Sutkaus ir N. Jurgelevičienės. Apdovanojimus įteikė Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius ir vertinimo komisijos pirmininkė, savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja I. Janušienė. Nominantus sveikino ir jų ugdymo įstaigų vadovai ir darbuotojai.

O gegužės 13 d. 14.00 val. vyks vaizdo konferencija, kur bus pristatyti geriausi darbai. Kiekvienas, dalyvavęs konkurse, gaus Švietimo pagalbos tarnybos pažymą apie dalyvavimą ir metodinę pažymą apie priemonių parengimą.

Gera matyti žmones ne tik dirbančius sau, bet ir galinčius pasidalinti turimomis žiniomis.

Būkit ir toliau savo ugdymo įstaigų vedliais į priekį, sėkmingos pamokos link…

Švietimo pagalbos tarnybos direktorės pavaduotoja D. Razminienė.