Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinis pasitarimas

Kelmės rajono savivaldybės bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo tvarkos aprašas vienas svarbiausių dokumentų toms įstaigoms bei jose dirbantiems specialistams, kurie dirba su šeimomis. Priimant ir koreaguojant dokumentus institucijos bendradarbiauja. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei inicijavus bendrą darbą tęsė ir Kelmės rajono ugdymo įstaigų socialinės pedagogės. Zoom platformoje įvykusiame susitikime minėtas tvarkos aprašas aptartas, išanalizuotas, išsakyti pastebėjimai, teikti siūlymai. Tikimės, kad bendraujant ir bendradarbiaujant priimti sprendimai padės tinkamai organizuoti darbą su šeimomis.