Kelmės rajono ugdymo įstaigų socialinių pedagogų 2020 – 2021 m.m. veiklos ataskaitinis susitikimas

Kelmės rajono ugdymo įstaigų socialinių pedagogų ataskaitinis susitikimas už 2020 – 2021 m.m. veiklas įvyko birželio 21 dieną, zoom platformoje. Būrelio pirmininkė, Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Dalia Orlakienė, pasidžiaugė atliktomis veiklomis, būrelio narių sutelktumu, gerosios patirties sklaida, supervizijų grupės organizavimu. 

Dirbant nuotoliu atsiskleistos iki tol neryškios sritys – mokinių (tame tarpe ir SUP) įtraukimas į konkursus, varžybas, olimpiadas, virtualias parodas ir kt. veiklas. Mokslo metų eigoje socialinės pedagogės savo ugdymo įstaigose organizavo rajoninius, respublikinius ir tarptautinius projektus, renginius, skatindamos mokinių kūrybiškumą, bendravimo ir bendradarbiavimo, problemų sprendimų priėmimo įgūdžius.

Bendradarbiauta su institucijomis. Kartu  su Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore gilintasi į įvairius dokumentus, įnešti pastebėjimai, korekcijos. Kelmės Švietimo pagalbos tarnybos iniciatyva aptarti atvejo vadybos posėdžių  dokumentai, veiklos organizvimas.

Dėl karantino apribojimų ne visos 2020 – 2021 m.m. veiklos įgyvendintos. Tačiau būrelio narės džiaugėsi atliktomis veiklomis, kurios leido kiekvienam iš mūsų tobulėti kaip specialistui, kad žinių ir įgūdžių taikymas padėjo sprendžiant mokiniams, jų tėvams ir mokytojams kilusius klausimus.