Kelmės rajono ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio susitikimas ,,Interaktyvių/skaitmeninių priemonių naudojimo galimybės socialinio pedagogo veikloje ugdant mokinių pozityvaus bendravimo ir savęs pažinimo įgūdžius“

Darbas nuotoliniu būdu,  virtuali mokymosi aplinka paskatino ir pagalbos mokiniui specialistus ieškoti galimybių ne tik sudominti mokinius, bet ir įtraukti juos į interaktyvų mokymąsi. Manoma, kad tinkamas skaitmeninių mokymosi priemonių naudojimas sudaro galimybes padidinti mokymosi veiksmingumą, ugdo mokinių savarankiškumą, skatina juos ieškoti, atrasti ir patirti pažinimo džiaugsmą. Pagalbos mokiniui specialistams šios priemonės taip pat sudaro galimybes diferencijuoti ir individualizuoti mokymąsi, racionaliau paskirstyti užsiėmimo laiką ir naudoti metodus, skatinančius mokymąsi bendradarbiaujant.

Socialiniai pedagogai savo susitikime aptarė skaitmeninių priemonių naudojimą socialinio pedagogo veikloje. Švietimo pagalbos tarnybos vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta M. pasidalijo savo kurtos interaktyvios mokymo priemonės nuoroda, pristatė metodinės priemonės kortelę, priemonę. Savo patirtimi bei įžvalgomis ir  skaitmenine metodine priemone pasidalijo Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Dalia O.

Pasidalytos priemonės ir įžvalgos leidžia teigti, kad skaitmeninės/ interaktyvios mokymosi priemonės padeda mokiniams išmokti tyrinėti, pažinti, suprasti  ar stebėti ilgą procesą, pamatyti greitai nepamatomą rezultatą. Taip mokiniai ugdosi mokėjimo mokytis ir pažinimo kompetencijas.

Susitikime buvo aptarta ir tradicinė būrelio veikla. Šiemet nuspręsta tęsti tradiciją ir kviesti respublikos socialinius pedagogus trečią kartą kurti skaitmenines priemones ir jomis dalintis.  Virtuali metodinių/ ir ar skaitmeninių   priemonių ,,Kuriame ir dalinamės – 3“ paroda bus skirta Socialinių pedagogų dienai.

Kelmės rajono ugdymo įstaigų socialinių pedagogų

metodinio būrelio pirmininkė Dalia Orlakienė