Kelmės rajono ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinis susitikimas

Kelmės rajono ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai į metodinį susitikimą Zoom pagalba rinkosi mokinių pavasario atostogų metu.  Mokinių atostogos – tai metas aktyviai savišvietai, žinių įgyjimui ir patirties plėtrai. Metodiniame susitikime dalyvavo Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo  – Daiva Zelionkienė. Ji socialinius pedagogus supažindino su  Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro vykdoma veikla bei tikslu – skleisti žinią apie globą (rūpybą), įvaikinimą, globėjams keliamus reikalavimus, tėvų globos netekusius vaikus, galimybę jiems gyventi šeimoje.  

Kelmės švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė pristatė Kelmės r. pedagogų psichologinės savijautos karantino metu tyrimo išvadas ir siūlymus.

Susitikimo metu  aptarta galimybė dėl socialinių pedagogų supervizijų grupelių sudarymą ir pagalbos būdų vienas kitam teikimą. Apie supervizijų grupių sudarymą ir darbą jose kalbėjo Kelmės švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė.

Džiaugiamės kolegų aktyvumu, naujovių sklaida. Tik profesionaliai palaikydami vienas kitą pasieksime gerų rezultatų.

Kelmės rajono ugdymo įstaigų socialinių pedagogų
metodinio būrelio pirmininkė
Dalia Orlakienė