,,Kuom ir kaip gyveni socialinis pedagoge?“

Besibaigiant 2020 – iems metams į nuotolinę apskritojo stalo diskusiją, kurią inicijavo Kelmės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Edita Dzvankauskienė, rinkosi Kelmės rajono ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai. Diskusijos, vykusios Zoom platformoje,  tema ,,Kuom ir kaip gyveni socialinis pedagoge?“. Diskusiją moderavo metodinio būrelio pirmininkė Dalia Orlakienė. Dalytasi patirtimi apie bendravimą ir bendradarbiavimą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais ir jų tėvais, kontaktinį ir nuotolinį ugdymąsi, mokinių skatinimą ir pagyrimą už atliktas užduotis, emocinį palaikymą, analizuoti sėkmių ir nesėkmių atvejai, semtasi patirties iš kolegių. Dvylika būrelio narių aktyviai dalyvavo diskusijoje išsakydamos savo patirtį, pastebėjimus, įspūdžius. Aptartas planas naujo leidinio projektavimui. 

Džiaugėmės matydamos ir girdėdamos viena kitą. Išsakyti linkėjimai artėjančių švenčių proga suteikė energijos, pasitikėjimo savimi ir paskatino nenuleisti rankų, o siekti užsibrėžtų tikslų. 

Metodinio būrelio pirmininkė Dalia Orlakienė