Laisvos darbo vietos

Kelmės švietimo pagalbos tarnybai nuo 2022 m. balandžio 1 d. bus reikalingas valytojas (-a) (1 etatas, darbo laikas 40 savaitinių val., 8 val. per dieną). 

Pareigybės lygis – D.

Darbo užmokestis – minimali mėnesinė alga, 730 eur. neatskaičius mokesčių.

Reikalavimai:

  • priskirtų patalpų kruopštus valymas ir tvarkymas, pavyzdingos švaros ir tvarkos palaikymas;
  • atsakingumas, sąžiningumas, punktualumas, motyvacija darbui.

Išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi.

Pretendentas iki 2022 m. kovo 29 d. 16 val. (adresu Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė) pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Gyvenimo aprašymą;
  3. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai įstaigos raštinėje, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks individualiai su pretendentu suderintu laiku 2022 m. kovo 30 d. 106 kabinete (direktorės kabinetas).

Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 61184


Kelmės švietimo pagalbos tarnybai nuo 2022 m. balandžio 1 d. bus reikalingas ūkvedys (-ė)

 (0,5 etato, darbo laikas 20 savaitinių valandų, 4 valandos per dieną).

Pareigybės lygis – B.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo turimo profesinio darbo stažo: nuo 5,1 iki 8,9 pareiginės algos bazinio dydžio.

Reikalavimai:

ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų, gebėjimas dalykiškai bendrauti su kitais tarnybos darbuotojais.

Ūkvedys (-ė) privalo žinoti LR Žmogaus saugos darbe įstatymus, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos taisykles, LR darbo kodeksą, LR viešųjų pirkimų įstatymą, LR higienos normomis.

Pretendentas iki 2022 m. kovo 29 d. 16 val. (adresu Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė) pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Gyvenimo aprašymą;
  3. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai įstaigos raštinėje, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks individualiai su pretendentu suderintu laiku 2022 m. kovo 30 d. 106 kabinete (direktorės kabinetas).

Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 61184