Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinis užsiėmimas virtualioje aplinkoje

Kelmės rajono ugdymo įstaigų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai rinkosi į pirmąjį metodinį užsiėmimą, kuris vyko virtualioje aplinkoje.

Būrelio pirmininkė Z. Mačiulaitienė pristatė praeitų mokslo metų veiklos ataskaitą. Dauguma numatytų veiklų įvyko, tik antrojo pusmečio renginius teko atšaukti dėl paskelbtos pandemijos. Aptarti nuotolinio mokymo(si) pliusai ir minusai, mokytojams pristatyti šių metų prioritetai ir nuotolinio mokymo vadovas.

Būrelio nariai kalbėjo apie šiais metais planuojamas veiklas, diskutavo ar reikalingi visi renginiai, konkursai – nutarta kai kurių atsisakyti. Aptarti kvalifikacijos tobulinimo renginiai, nuspręsta rašyti ilgąją programą (40 val.), kuri būtų skirta Žemaičių kalbai.