Matematikos mokytojų metodinė diena

Matematikos mokytojai vykdydami ilgalaikę programą „Atnaujintos matematikos ugdymo programos įgyvendinimo teoriniai ir praktiniai aspektai“ gegužės 16 dieną susirinko į I-ojo modulio metodinę dieną

„Atnaujintas matematikos ugdymo turinys. Kas svarbiausia: atradimai ir praradimai“, kurios metu aptarė matematikos ugdymo turinio kaitos aktualijas, įgyvendinimo galimybes, dalinosi turima metodine medžiaga. Metodinėje dienoje dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Justina Zaleckienė ir vyriausioji specialistė Rima Rimdeikienė. Aptartos priemonės, kurios galėtų padėti siekti geresnių rezultatų.

Tuo pačiu Jono Graičiūno gimnazijos mokytoja Ilijana Petrauskienė pristatė „Erasmus+“ projekto „Pažinti. Priimti. Mokyti(s)“ vykdytas veiklas ir įspūdžius.