Mokykloms parengta atmintinė įtraukties principo taikymui

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė atmintinę mokykloms „Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?“, kurioje pateiktos praktinių veiksmų kryptys padėtų mokykloms geriau pasiruošti įtraukties principu grindžiamam ugdymui.

https://drive.google.com/file/d/15IsnMib7k_U2eTSDbk_RneOzTqxC7SIY/view?fbclid=IwAR0x57mMxwA5vakxhIFORr9b4ptULc305fYIsTKu-Sk9HGa2_CWdu0J5Pwo

Kaip toliau ruoštis savivaldybėms UT atnaujinimui

Kaip toliau ruoštis savivaldybėms? Rekomenduojame naudotis šiose nuolat atnaujinamose skaidrėse pateiktomis rekomendacijomis, kuriose rasite naudingų nuorodų bei kt. svarbią informaciją. 

https://docs.google.com/presentation/d/11WnZ7wnnnUTzd_6X04z5thMqGTQUn-Rz/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true

Pasiruošimas diegti atnaujintas BP SUP rekomendacijos

Prieš prasidedant visų atnaujintų Bendrųjų Programų diegimui, būtina atkreipti dėmesį į mokinius turinčius specialiuosius ugdymosi poreikius (SUP).

Kviečiame susipažinti su NŠA parengtomis SUP rekomendacijomis, skirtomis pritaikyti atnaujintą turinį skirtingų poreikių vaikams (pvz.: turintiems elgesio ar / ir emocijų, intelekto sutrikimus, sunkumų su kalbėjimu, kalba bei kt.) – https://bit.ly/3sXvXNo

Rekomendacijų pritaikymui NŠA vykdė mokymus mokyklų pedagogams, pedagoginių psichologinių tarnybų ir mokyklų švietimo pagalbos specialistams iš įvairių Lietuvos savivaldybių.

Šaltinis: https://www.facebook.com/nsa.smm

Įtrauktiems link. Ką turi žinoti mokykla. Atmintinė mokykloms

Paskelbta 4 mokytojų dalykininkų asociacijų parengta metodinė medžiaga

Paskelbta 4 mokytojų dalykininkų asociacijų parengta metodinė medžiaga, skirta atnaujinto ugdymo turinio temoms bei papildanti turimus išteklius: https://bit.ly/3PdXiWl

Papildomą naująją metodinę medžiagą parengė chemijos, fizikos, geografijos ir istorijos mokytojų asociacijos, dar dviejų asociacijų metodinė medžiaga, skirta biologijai ir informatikai bus paskelbta artimiausiu metu.