Mokyklų bibliotekų veiklos. Bendradarbiavimo kryptys.

Balandžio 15 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė regioninei veiklai dr. Simona Juzėnienė ir Kelmės švietimo pagalbos tarnyba Kelmės rajono mokyklų bibliotekininkus  pakvietė į apskritojo stalo diskusiją. Susitikimo metu buvo paminėta, kad viena iš Šiaulių viešoji bibliotekos  metodinio centro  vykdomų veiklų  –  bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimas. Kadangi  rajone nėra bibliotekininkų metodinio būrelio, o mokyklų bibliotekų asociacijos veikla neaktyvi, su regiono mokyklų bibliotekininkais nėra glaudaus ryšio, bendradarbiavimas kol kas  –  fragmentiškas ir nenuoseklus. Todėl centro darbuotojai nori gerinti šią situaciją ir pakviesti regiono mokyklų bibliotekininkus, daugiau sužinoti apie jų vykdomas veiklas, problemas ir kvalifikacijos tobulinimo poreikius. Simona kvietė bibliotekininkus išsakyti savo mintis, kokios pagalbos reikėtų ir pasigirti darbais.

Pasisakė Šaukėnų VL. Pūtvio-Putvinskio bibliotekininkė Ilona Ramanauskienė. Ji trumpai papasakojo apie vykdomas veiklas ir pastebėjo, kad labai trūksta informacijos apie bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo renginius. „Aukuro“ pagrindinės mokyklos bibliotekininkė Jurgita Leščauskienė pasidalino savo gerąja darbo patirtimi:  bendra veikla su „Kūlverstuko“ l/d auklėtiniais, kurios metu jie supažindinami su bibliotekininko profesija, tradicinės akcijos – „Augu skaitydamas“, „Knygų Kalėdos“.

S. Juzėnienė akcentavo, kad  jų metodinio centro  šių metų pagrindiniai iššūkiai – skaitymo skatinimas ir informacinių gebėjimų ugdymas. ŠAVB vyresn. bibliotekininkė D. Sargiūnienė pristatė  parengtas mokymų programas: „Elektroniniai informacijos paieškos šaltiniai mokslui ir studijoms“ bei „Etiškas informacijos šaltinių naudojimas“. Ir prašė įvertinti, ar galima tokį turinį naudoti vyresnių klasių moksleiviams.

Taip pat buvo pristatytas šiemet ŠAVB vykdomas tyrimas „Šiaulių ir Telšių apskričių mokyklų bibliotekininkų medijų ir informacinio raštingumo (MIR) ugdymo veiklos“, kurio apklausa skirta nustatyti mokyklų bibliotekininkų vykdomas veiklas MIR tema, taip pat reikalingus gebėjimus, kvalifikacijos tobulinimo kryptis. Taip pat rajono bibliotekininkai pakviesti dalyvauti nuotoliniuose mokymuose Moodle platformoje: Informacijos rengimo ir viešinimo principai; Edukacija bibliotekoje „Epaveldas: mokslui, darbui ir laisvalaikiui”; Virtualių parodų rengimo galimybės panaudojant skaitmeninį turinį.

Kad užsimezgęs bendradarbiavimas nenutrūktų, išanalizavę gautą medžiagą, bibliotekininkai  gegužės mėnesį susitiks į  jos aptarimą ir tolimesnį veiklų planavimą.