Nacionalinės švietimo agentūros informacija

Kviečiame dalyvauti projekto „Tęsk“ Pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų taikymo mokymuose ir susipažinti su svarbiu pedagogų bendruomenei dokumentu – atnaujintu Pedagogo profesijos kompetencijų aprašo pirminiu projektu, jo turiniu ir praktinio pritaikymo nauda; išmokti taikyti kompetencijų vertinimo instrumentus, įsivertinti kompetencijas, tikslingai planuoti tolesnį profesinį augimą bei tobulėjimą.

Registruotis į mokymus kviečiame ikimokyklinio, pradinio ugdymo pedagogus, mokytojus dalykininkus, neformaliojo švietimo mokytojus, profesijos mokytojus, švietimo pagalbos specialistus bei švietimo administravimo darbuotojus – ugdymo įstaigų vadovus, jų pavaduotojus ar skyrių vedėjus, ir kitus asmenis, atsakingus už ugdymą, darbuotojų vertinimą. Registruotis prašome iki 2021 m. spalio 1 d.