Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Birželio mėnesį Kelmės švietimo pagalbos tarnyboje pradėtos vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos, skirtos rajono bendruomenei ir TAU studentams. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu finansavimas skirtas programoms:

  1. „Pasidaryk pats“. Programos metu dalyviai išmoks nesudėtingų tekstilės ir kitokių dirbinių kūrimo ir gaminimo technologijų.
  2. Programa „Siuvimo pradžiamokslis“ — skirta suaugusiųjų mokymuisi, jos metu siekiama padėti asmeniui išmokti siuvimo pradmenų  principų.
  3. Anglų kalbos mokymai „Let,s speak and communicate in Englisch“ skirtisuaugusiesiems, jau turintiems žinių apie kalbos struktūrą bei tarimą, gebantiems suprasti nesudėtingo lygio tekstus (įgytas A2 kalbos lygis) ir siekiantiems aukštesnio B1 lygio bei norintiems pakartoti turimas žinias.
  4. „Kitataučių integracija ir socializacija Lietuvoje: valstybinės kalbos mokėjimas“. Ši programa skirta kitataučiams, gyvenantiems Kelmės rajone ir neturintiems kalbinių įgūdžių.
  5. Programa „Informacinių komunikacinių technologijų įgūdžių tobulinimas“, skirta Kelmės kultūros centro darbuotojams.
  6. Šokių studijos programoje dalyvauja rajono trečiojo amžiaus universiteto dalyviai. Ji susideda iš dviejų dalių: liaudies ir linijinių šokių.

Turizmo ir kraštotyros programos vykdymo metu TAU klausytojai dalyvaus paskaitose, protmūšiuose. Bus organizuojamos edukacinės išvykos, kurių metu senjorai patys ruoš lankomo krašto pristatymus ir dalinsis su keliaujančiais.