NŠA NAUJIENOS IR RENGINIAI

Svarstoma, kaip keisti mokinių pasiekimų vertinimo sistemą

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateikė siūlymus dėl nacionalinės mokinių pasiekimų vertinimo sistemos, sudarant sąlygas kaupiamojo vertinimo diegimui. Siūlymai parengti remiantis atlikta mokinių pasiekimų vertinimo ir panaudojimo scenarijų analize:https://www.nsa.smm.lt/2021/08/17/svarstoma-kaip-keisti-mokiniu-pasiekimu-vertinimo-sistema/

Prasideda mokyklų, norinčių dalyvauti atnaujinamų bendrųjų programų diegimo tyrime, atranka

Šį rudenį Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pradės Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimą ir kviečia bendrojo ugdymo mokyklas jame dalyvauti. Tyrimas bus vykdomas 2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. balandžio 29 d.: https://www.nsa.smm.lt/2021/08/18/prasideda-mokyklu-norinciu-dalyvauti-atnaujinamu-bendruju-programu-diegimo-tyrime-atranka/

NŠA parengė rekomendacijas hibridiniam mokymui  

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), rengiantis naujiems mokslo metams, atnaujino Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovą ir papildė jį informacija apie hibridinį mokymą: mokytojams pateiktos šiam ugdymo būdui skirtos rekomendacijos bei metodiniai siūlymai.  Hibridinis mokymas – tai galimybė lygiagrečiai derinti du skirtingus: https://www.nsa.smm.lt/2021/08/24/nsa-parenge-rekomendacijas-hibridiniam-mokymui/

Bendrųjų programų projektai: skelbiamos atnaujintos versijos

Šiandien skelbiami atnaujinti pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektai  bei BP Įgyvendinimo rekomendacijos. Iš viso Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) atnaujina 31 mokomojo dalyko programų projektą: https://www.nsa.smm.lt/2021/08/23/bp-programu-projektai-skelbiamos-atnaujintos-versijos/

Rengiantis naujiems mokslo metams – 20 renginių apie bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijas

Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujinamų bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes naujausiais mokslo metais. Iš viso suplanuota 20 renginių pagal mokomuosius dalykus. Kiekvieno renginio metu bus aptariami konkretaus mokomojo dalyko Bendrosios programos projektui pateikti siūlymai, pristatomos įgyvendinimo rekomendacijos. Tvarkaraštis: https://www.nsa.smm.lt/2021/08/18/bp/