Nuotolinė stažuotė Kupiškio savivaldybės LL3 kūrybinio projekto komandai „Socialinio ir emocinio ugdymo stiprinimas ir rezultatyvus bendradarbiavimas vaiko sėkmei“

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba kartu su rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriumi š. m. birželio 2 d. organizavo projekto „Lyderių laikas 3“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001) nuotolinę stažuotę Kupiškio savivaldybės LL3 kūrybinio projekto komandai „Socialinio ir emocinio ugdymo stiprinimas ir rezultatyvus bendradarbiavimas vaiko sėkmei“. Stažuotė buvo planuota dar pernai, tačiau „įsismarkavus“ pandemijai ji buvo vis perkeliama, siekiant gyvo kontakto.

Stažuotės tikslas – pedagoginės bendruomenės profesinio kapitalo auginimas dėl kolegialaus bendravimo ir  bendradarbiavimo siekiant vaiko sėkmės.

Uždaviniai: 1) pateikti LL3 kūrybinės komandos ir pokyčio projekto Kelmės rajono savivaldybėje įgyvendinimo esamus rezultatus; 2) supažindinti su konkrečiais socialinio ir emocinio ugdymo ypatumais Kelmės rajono ugdymo įstaigose; 3) diskutuoti vaiko sėkmės klausimais tobulinant partnerystės ryšius įvairiais lygmenimis.

Į virtualią stažuotę atvyko keturi Kupiškio rajono LL3 kūrybinio projekto komandos atstovai: vadovas – Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorius Virgilijus Žilinskas, nariai: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Valda Tilienė, Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos direktorė Vida Šeškuvienė ir Kupiškio vaikų lopšelio-darželio “Obelėlė” direktorė Danguolė Koženiauskienė.

Susirinkusiuosius sveikino rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jokubauskas – taip pat buvęs mūsų rajono LL3 kūrybinės komandos vadovu.  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Irena Janušienė pristatė mūsų rajono projektą “Lygiaverčiai susitarimai pamokos kokybei gerinti“, kuris „sugulė“ į virtualią knygą „Sėkmės istorijos“. Po virtualią kelionę Kelmės rajone „vežiojo“ švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Diana Razminienė.

Stažuotės metu buvo aplankytos net aštuonios rajono ugdymo įstaigos: „Kražantės“ progimnazija, Ąžuoliuko“ lopšelis darželis, “Aukuro” pagrindinė mokykla, Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio, Tytuvėnų, Pakražančio, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos ir Specialioji mokykla. Jų direktoriai: Laima Simėnienė, Dalia Gedminienė, Asta Zavadskienė, Rima Andrulienė, Irma Stankuvienė, Raimonda Blužienė, Rita Andrulienė ir Dalia Viliūnienė – kartu su komandomis pristatė, kaip savo mokyklose organizuoja socialinį ir emocinį ugdymą siekiant rezultatyvaus bendradarbiavimo vaiko sėkmei. Pristatymus ir pranešimus skaitė net tik ugdymo įstaigų direktoriai, bet ir jų pavaduotojai ugdymui, mokytojai, metodinių grupių pirmininkai, neformaliojo švietimo ugdytojai. Iš viso stažuotėje dalyvavo 48 pedagoginės bendruomenės dalyviai. Refleksijos metu Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorius Virgilijus Žilinskas pasidžiaugė mūsų rajono pasiektais rezultatais socialinio emocinio ugdymo srityje ir sakė, jei ne virtuali stažuotė, tikrai būtų neįmanoma per dieną aplankyti tiek mokyklų. Vedėja I. Janušienė kvietė, kai tik sąlygos leis, atvykti Kupiškio rajono ugdymo įstaigų vadovus pasidalinti darbo patirtimi. Juk, kaip sakė JAV pamokslininkas William Ellery Channing „Patirtis ir stebėjimas – tai patys didžiausi išminties šaltiniai, kurie prieinami kiekvienam žmogui“.