„Nuotolinio mokymosi spalvos ir atspalviai“

2020 m. gruodžio – 2021 m. balandžio mėnesiais vyko Kelmės rajono mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų  ir administracijos darbuotojų  metodinių darbų konkursas „Nuotolinio mokymosi spalvos ir atspalviai“, kurio tikslas  – skatinti rajono pedagoginės bendruomenės kūrybinio potencialo atsiskleidimą ir dalijimąsi gerąja nuotolinio darbo patirtimi, siekiant  švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Š. m. gegužės 13 d. įvyko vaizdo konferencija „Nuotolinio mokymosi spalvos ir atspalviai“, kur buvo pristatyti geriausi darbai:

„Laikrodžiai ir muzika“ (pamoka 4 kl.). Rita Paltarokienė, Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos – daugiafunkcio centro muzikos mokytoja,

„Per mokslo kalnus“ (savaitės veiklos planas pagal temą). Jūratė Bimbienė, Kelmės „Ąžuoliuko“ l./d. priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,

 „Kas skrenda ant šluotos?“ (4-5 metų vaikų pažinimo kompetencijos lavinimas). Gilija Gajauskienė, Kelmės „Kūlverstuko“ l./d. specialioji pedagogė ir logopedė metodininkė,

„Tekstinio dokumento maketavimas“ (vaizdo pamokų ciklas 11 klasei (11 temų). Ilijana Petrauskienė, Jono Graičiūno gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė,

,,Kaip iš mažos sėklos užsiauginti didelį daigą“ (patyriminė veikla pažintinės, komunikacinės, orientacinės kompetencijos ugdymui). Onutė Sakalauskienė, Kelmės specialiosios mokyklos vyresnioji specialioji  pedagogė,

„Pamoka – ekskursija“ (vaizdo pamoka, pritaikant asmeninę patirtį). Vaida Karabienė, Jono Graičiūno gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja,

 „Mandagumo abėcėlė/Mandagumo žodžiai“. Dalia Orlakienė, Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė,

„Daržo lysvė“. Aušra Juodišienė, Kelmės specialiosios mokyklos vyresnioji  pagalbos mokiniui specialistė,

„Vienarūšių sakinio dalių skyryba“. Alma Paulauskienė, Kelmės „Kražantės“ progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,

„IKT  panaudojimas pradinėse klasėse“. Hilda Laima Markulė, Kelmės „Kražantės“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Vaizdo konferencijoje savo metodinėmis priemonėmis pasidalino ir svečiai iš Prienų ir Plungės rajonų:

Praktikos darbų sąsiuvinys „Chemija su Vernier“. Sigita Žilinskienė, Plungės „Saulės“ gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė,

„Technologinė kūryba – pokyčių galimybė“. Jelena Knašienė,  Prienų r. Išlaužo pagr. m-klos pradinių klasių mokytoja metodininkė,

„Plungės „Saulės“ gimnazijos gamtinis – pažintinis tyrimų takas“. Ingrida Tamošauskienė, Plungės „Saulės“ gimnazijos geografijos mokytoja ekspertė,

“Lyderystės ir asmenybės ugdymas neformaliojo ugdymo užsiėmimuose”. Rolandas Meškauskas, Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos, fizinio ugdymo metodininkas ir biologijos mokytojas.

Sveikinimo žodį tarė savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Stonienė. Ji džiaugėsi, kad, nepaisant didelio užimtumo, mokytojai dalyvavo konkurse, dalinosi su kitais turimomis priemonėmis; didžiavosi visais mokytojais ir jų atsiųstais darbais, jų gausa ir įvairove: „Esate puikūs mokytojai, puikios jūsų metodinės priemonės. Šaunu, kad yra tokių mokytojų!!!“

Kiekvienam konkurso dalyviui Švietimo pagalbos tarnybos direktorės pavaduotoja Diana Razminienė įteikė virtualias gėlių puokštes, linkėdama „Būti ir toliau savo ugdymo įstaigų vedliais į priekį, sėkmingos pamokos link. Gera matyti žmones ne tik dirbančius sau, bet ir galinčius pasidalinti turimomis žiniomis“.

Renginio pabaigoje nominantai dėkojo organizatoriams ir vertinimo komisijos nariams, o dalyviai – pranešėjams. „Ąžuoliuko“ darželio-lopšelio direktorė Dalia Gedminienė palinkėjo visiems kūrybinių galių ir iniciatyvų naujiems siekiams ir darbams

 Kiekvienas, dalyvavęs konkurse, gaus Švietimo pagalbos tarnybos pažymą apie dalyvavimą ir metodinę pažymą apie priemonių parengimą.