PARODA „GURGU GURGU Į KAZIUKO TURGŲ“

Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio meninio ugdymo pedagogė (vyresn. mokytoja) Asta Beniulienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Irena Andrulienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irma Knyzelienė parengė nuostatus ir kovo 1-5 dienomis organizavo tarptautinį kūrybinį projektą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams “GURGU GURGU Į KAZIUKO TURGŲ”. Viso dalyvavo 121 Lietuvos ir užsienio mokytojai ir jų mokiniai. Džiaugiamės aktyviu dalyvavimu ir šauniais vaikų darbeliais.