Rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinė diena

Birželio 8 d. Kelmės specialiojoje mokykloje vyko rajono logopedų – specialiųjų pedagogų metodinė diena „Didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius turintys mokiniai ruošiasi įtraukiajam ugdymui“. Metodinėje dienoje dalyvavo ne tik metodinio būrelio nariai, bet ir kolegos iš specialiosios mokyklos.

Pirmiausia turėjome galimybę apžiūrėti atsinaujinusias ir inovatyvias specialiosios mokyklos erdves.  Apie ugdymą, sutrikusių funkcijų lavinimą, tarptautinius projektus, pedagogų kvalifikacijos kėlimo svarbą stažuotėse kalbėjo mokyklos direktorė Dalia Viliūnienė. Vėliau savo patirtimi apie didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą dalinosi Kelmės specialiosios mokyklos, Elvyravos pagrindinės mokyklos pagalbos mokiniui specialistės. Aptarti autizmo spektro sutrikimų turinčių mokinių alternatyviosios komunikacijos mokymo, aplinkos ir veiklos struktūravimo principai, dėmesio sutelkimo ir išlaikymo treniravimo būdai ir metodai,  komandinio darbo svarba ir galimybės. Kelmės švietimo pagalbos tarnybos specialistės įteikė padėkas logopedėms už kūrybiškumą ir dalijimąsi gerąja darbo patirtimi dalyvaujant virtualiame projekte „Garsų mokymo skrynelė“.

Kelmės rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė
Lina Grigalaitė