RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA

,,PRIKELTI ANTRAM GYVENIMUI“

Kelmės r. Liolių pagrindinės mokyklos direktorius Audrius Dzimidas, ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo mokytoja Albina Kalvaitienė, ikimokyklinio ugdymo vyrens. mokytoja Asta Aleksandravičienė parengė nuostatus ir kovo mėnesį organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodą ,,PRIKELTI ANTRAM GYVENIMUI“.

Viso dalyvavo 60 Lietuvos mokytojų ir 384 jų mokiniai.

Džiaugiamės aktyviu dalyvavimu ir šauniais vaikų darbeliais.