RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA
„GYVENIMAS GRAŽUS KAIP KELIONĖ“

Spalio 3 d. Kelmės kultūros centre Švietimo pagalbos tarnyba organizavo respublikinę konferenciją „Gyvenimas gražus kaip kelionė“, skirtą Kelmės Trečiojo amžiaus universiteto 10-mečiui paminėti.

Konferencija prasidėjo Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro vokalinės grupės „Vivace“ koncertine programa „Gyventi gera“ (vadovė J. Gelumbickienė).

Renginio vedėja Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja D. Razminienė pradėdama konferenciją, akcentavo, kad „Gražiausias eiles poetai dėlioja apie metų brandą, apie žilą plauką, apie neįkainojamą patirtį… Skambiausius žodžius anūkėliai išsako savo močiutėms ir seneliams, suprasdami ir jausdami tik jų meilę, bet dar nesuvokdami jų pragyventų metų – kada naštos, kada polėkio, kada taip svarbios ramybės… Visa tai išgyventa, visa tai išjausta, visa tai gyvenimo pamokom jaunesniems šiandien gali ir turi būti…“

Pasveikinti Trečiojo amžiaus studentų atvyko nemažas būrys valdžios atstovų:  LR Seimo nario R. Žemaitaičio patarėjas K. Bilius, rajono savivaldybės mero pavaduotojas E. Ūksas, savivaldybės administracijos direktorius S. Jokubauskas, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja J. Zaleckienė ir vedėjos pavaduotoja S. Venckienė, Lietuvos Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos prezidentė, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto rektorė, docentė Z. Žebrauskienė. Buvo perskaityti ir E. Kvietkuvienės, švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto pirmininkės, sveikinimas ir linkėjimai. Sveikino socialiniai partneriai – Kelmės krašto muziejaus direktorė D. Žalpienė ir Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos direktorė R. Grišienė. O pats didžiausias sveikintojų būrys buvo mūsų TAU draugai – kaimyninių rajonų: Tauragės, Radviliškio, Telšių, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono – studentai ir TAU vadovai. Originalų sveikinimą – „gyvą  atviruką“ – padovanojo N. Akmenės TAU atstovai. Jų atvežtas rudens šokis sukėlė daug teigiamų emocijų ir sulaukė daug aplodismentų. Scena skendo gėlių ir dovanų jūroje. Pagerbti išėjusieji anapilin.

Po sveikinimų prasidėjo plenarinė konferencijos dalis. Pirmąjį pranešimą „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas, siekiant vienišų vyresnio amžiaus žmonių socialinės įtraukties stiprinimo“ skaitė Diana Razminienė, Kelmės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja. Ji ne tik „sklaidė“ TAU dešimties metų albumą, bet ir pristatė įstaigos vykdomą Erasmus+ projektą, skirtą vyresnio amžiaus žmonėms.

Dar vieną pranešimą „Močiutė – žmonijos progresas“ skaitė doc. dr. Vida Kniūraitė, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto istorijos fakulteto Garbės lektorė. Docentė apžvelgė rašytojų ir menininkų požiūrį į močiutes ir jų gyvenimus.

„Dešimt metų: daug ar mažai?“ – retorinį klausimą uždavė Kelmės švietimo pagalbos tarnybos direktorė Laura Šumskienė, į kurį studentai atsakė skirtingai: vieniems – kaip akimirka, kitiems – kaip ilgas laikotarpis. Gerosios emocijos, šilti jausmai, pilnatvės jausmas ir prasmingas laikas kartu – ir nustato tą laiko bėgimą. Direktorė džiaugėsi ir naujai atėjusiais studentais, sveikino juos ir linkėjo būti aktyviais ir žingeidžiais, kuo dažniau džiaugtis draugystės akimirkomis, jaukiomis šypsenomis ir kūrybinga veikla.

Direktorė pasidžiaugė ne tik studentais, bet ir atvykusiais svečiais, kuriems įteikė Kelmės savivaldybę reprezentuojančią kavą ir pakvietė visus kavos puodeliui.

Po kavos pertraukos L. Šumskienė saldžiomis dovanėlėmis pagerbė pirmuosius TAU rektorius: A. Kvintufelienę ir A. Armalį, TAU tarybos pirmininkę M. Masalskienę, Kelmės TAU Tytuvėnų filialo vadovę I. Šimkūnienę ir TAU koordinatorę, metodininkę J. Každailienę.

O D. Razminienė, kaip TAU įkūrėja – aktyviausius studentus–pagalbininkus: R. Bogušienę, V. Damanskienę ir V. Kučinskienę bei patį vyriausiąjį studentą – J. Klimašauską.

M. Masalskienė pristatė naujųjų TAU mokslo fakultetus ir pristatė lektorius, kuriuos studentai pagerbė rožės žiedu. Studentai, padedami pirmininkės, atnaujino TAU studento pasižadėjimą.

Konferenciją vainikavo  „Gražiausių dainų pynė“ – Mindaugas Rojus, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistas ir Inga Maknavičienė, Klaipėdos universiteto docentė, tarptautinių konkursų laureatė. Koncerto pabaigoje garsiai – solisto ir TAU studentų sudaryto choro – nuskambėjo „Ilgiausių metų“. Ir studentai nuskubėjo į  popietę prie kavos puodelio „Pasibūkim dar…“